บางอย่างนักเรียนรู้สึกถึงการเมืองแรงกดดันจากพวกเขาอาจารย์แต่ไม่กี่เปลี่ยนมุมมอง

Pundits และ lawmakers บางครั้งกล่าวหาอาจารย์ของการ liberals ใคร indoctrinate พวกนักเรียน การค้นคว้าบอกว่าพวกเขาเป็นหนึ่งของพวกนั้นคะแนนไม่ใช่ทั้งสองอย่าง อาจารย์สมาชิก’การเมืองความเชื่อย่าวิ่งออกไปตามหลายเรื่องเรียน

มันไม่ได้มากตอนที่มหาวิทยาลัยเปิด–มันเป็นยังไงบ้าง

เป็นวิทยาลัย administrators ข้ามประเทศต่อประกาศแผนที่จะเปิดของ institutions ตอนฤดูใบไม้ร่วงนี้สองคำถามสำคัญถูก largely สูญเสียใน debates นือพวกนั้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ สิ่งที่มันต้องใช้สำหรับวิทยาลัยเปิด

วิทยาลัย protests ไปแบบดิจิตอลดูห่างเหินออก

มันคืออะไรใหม่เป็นยุทธวิธีของพวกนั้นกลุ่มเป็น employing ระหว่าง coronavirus pandemic วิกฤตที่ได้วางเปลือยเรียน bangladesh. kgm และเศรษฐกิจถึงจุดอ่อนกับศักยภาพเพียงพอที่จะผลักหลายสู่ความยากจน เพราะของสาธารณะสุขภาพของกฏนั้นป้องกันไม่ให้รรวบรวมหรือแม้กระทั่งประชุมคนอื่นอยู่ในนคนที่ protests

โปรแกรมในอิตาลีเกาหลีใต้ name ยกเลิกเรียนและให้เปลี่ยนแปลงอื่นที่ coronavirus นขยายวงกว้างขึ้น

มหาวิทยาลัยอเมริกันโปรแกรมในอิตาลี–สองคนส่วนใหญ่-ที่นิยมปลายทางสำหรับการศึกษาต่างประเทศโปรแกรม–เป็น variously บันทึกการทำงานปฏิบัติการและ evacuating วกนักเรียนย้ายชั้นเรียนออนไลน์หรือคำเตือนนักเรียนไม่ต้องเดินทาง domestically เป็นคนโกลบอลกระจายของคนใหม่ coronavirus เริ่มต้นที่จะส่งผลต่อระหว่างประเทศโปรแกรมต่างๆในประเทศข้างนอกประเทศจีนอยู่ที่ไหนไวรัสก่อนมีต้นกำเนิดมาจาก. เกาหลีใต้